logo
  • Email:
    info@yanghealthcenter.nl
  • Telefoon: 06-19983328

Privacy – AVG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uw behandelingen. Ook kan in uw dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie / burgerlijke staat.

Ik, als uw behandelaar, doe mijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen: Door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Begin met chatten
Maak nu een afspraak via Whatsapp
Hallo, waarmee kan ik u helpen?